Buscar este blog

martes, 13 de marzo de 2012

A Calella, les bicicletes són per tot l'any

Un dels alicients que te caminar per les zones peatonals és que no hi ha vehicles i per tan pots passejar sense estar pendent de si t'atropellen. Però, compte.... els ciclistes tenen bul·la. Pots arrivar a ser encalçat per davant i per darrere per tot tipus de conductors de bicicletes, joves i grans, homes o dones.
El més curiós del cas és que els senyals de circulació no estan fets per ells. Van en contra direcció, per zones on la circulació de vehicles està prohibida, avancen a unes velocitats realment forasenyades, sense respecte per ningú. El carrer Esglesia de Calella s'ha convertit en una autopista per bicicletes que no respecten res.
La convivència entre persones passa pel respecte mutu. I quan no n'hi ha, esdevé la llei de la selva: el més fort aixafa al débil.
I els policies municipals? S'ho miren i no actuen.
Avui, tornant de la feina cap a casa, m'han creuat  7 bicicletes venint de diferents direccions, passant per alt els senyals de direcció prohibida o de circulació prohibida.

A l'alçada del carrer Creus, un policia municipal s'ho mira i es queda palplantat on és.

Entenc que desplaçar-se en bicicleta és ecològic, no contamina i es fa exercici, però els vehicles han de complir les normes de circulació i si no cal multar-los.

L'article 13 de l'ordenança Municipal de circulació aprovada l'any 2008 i actualment en vigència diu en el seu punt 5: En els carrers tancats a la circulació de vehicles a motor es prohibeix també la circulació de les bicicletes.
L’ajuntament podrà autoritzar la circulació de bicicletes pels carres referits en el punt anterior en funció de l’època de l’any i dins dels horaris que es determinin.

En tots els casos senyalitzarà degudament la zona o zones amb aquesta prohibició
Si l’inclompliment d’algun d’aquests apartats comporta una situació de perill o molèsties greus als veïns, o un perjudici greu per a l’estat de conservació de la via, la infracció tindrà caràcter de molt greu
Hi ha massa permissivitat amb els ciclistes. Quan tinguem un accident mortal per anar contra direcció ens lamentarem de no haver sabut tallar de socarrel la manca de civisme imperant als carrers on les bicicletes sòn per tot l'any.