Buscar este blog

martes, 15 de enero de 2013

Avui toca Sanitat......


En el Web del CatSalut s'han publicat les dades referents a les llistes d'espera per ser operat a Catalunya als hospitals de la Xarxa Pública i diferents mitjans s'en han fet ressò, indicant que el temps d'espera per ser operat segueix augmentant (una mitjana de onze dies des de desembre de 2011 a juny de 2102) i que certes modalitats d'intervencions quirúrgiques estan per sobre del temps garantit que és de 6 mesos.

El CatSalut, estableix anualment un contracte-programa amb cada hospital on assenyala la quantitat de intervencions de cada tipus que el centre ha d'assolir. Aquests procediments ( programats i sense comptar les intervencions per malalties canceroses o accidentals) són els més freqüents a Catalunya i inclouen 14 tipus diferents de operacions i dos més de cirurgia cardíaca.

Quan llegim aquestes dades podem tenir la tendència a pensar que són força uniformes a tot el territori però quan l'anàlisi el fem hospital per hospital, les diferències poden ser notables.

Una dada important per valorar l'impacte que tenen, en l'activitat quirúrgica, les retallades en sanitat , seria veure quin ha estat el decrement en la quantitat d'operacions de cada tipus que s'han fet durant l'any 2012 respecte a les realitzades l'any anterior, i així, assumint que es tenen menys recursos, valorar la incidència en temps d'espera i en persones ateses.

En la nostra realitat de l'Alt maresme i la Selva marítima, els dos hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)( Calella i Blanes), han assolit durant el 2012 unes altes cotes de cirurgia major programada amb un increment del 6,82% en cirurgia amb ingrés hospitalari i d'un 17,13% en cirurgia major ambulatòria, que en nombres absoluts representen 1001 intervencions més respecte de l'any 2011.

Quan considerem les intervencions amb temps garantit, i amb quotes de compra per part del Cat Salut, s'han realitzat totes les intervencions pactades i un 40% més, el que representa haver operat 1053 pacients més dels que el Cat Salut havia contractat.

I malgrat això, a l'Hospital de Blanes hi ha hagut un increment de més de 300 pacients en llista d'espera respecte desembre de 2011 i a l'Hospital de Calella la xifra s'ha mantingut estable.

L'explicació a aquesta paradoxa és que al llarg de 2012, han entrat al sistema molts més pacients que no abans, possiblement per causes molt diverses; entre elles, que hi ha persones que han retallat despeses deixant de cotitzar a mútues privades i tornant a la xarxa pública.

També cal dir, que la eficiència dels professionals d'ambdós centres, ha estat molt important per que amb els mateixos recursos disponibles s'hagin operat molts més pacients.

Les estades hospitalàries s'han incrementat un 5, 31% amb una estada mitjana de 5.5 dies i les visites a les consultes externes han augmentat un 2,26% representant 3058 visites més que l'any anterior, ( 135277 visites en front de 132219).

Cal ser justos amb l'esforç que el col·lectiu sanitari està fent a la nostra comarca, i cal posar al seu lloc les informacions esbiaixades que molts cops es fan servir per objectius no gaire clars.

Els treballadors de la Sanitat Pública, són responsables davant de la societat a la que serveixen i, en concret els de la CSMS, malgrat haver patit de manera sistemàtica una minva en els salaris des de juny de 2010 ( es va començar amb una reducció d'entre el 5% i el 7% del sou mensual que encara perdura, no hi ha hagut increments respecte a l'IPC anual, no s'ha percebut la paga de Nadal de 2012 que forma part de la massa salarial anual i s'han cobrat amb mes de 9 mesos de retard part dels incentius per objectius assolits el 2011), han respòs de manera excel·lent als reptes plantejats, que han permès mantenir i incrementar, una activitat assistencial d'alta qualitat que ha afavorit a més d'un miler de conciutadans .


domingo, 13 de enero de 2013

La dependència del smartphone


L'any 2013 ha començat amb una pluja de missatges de mòbil. Ha estat simptomàtic veure com en els minuts següents a l'inici de l'Any Nou, moltes persones varen aïllar-se de l'entorn de festa per començar a enviar missatges des de els seus smartphones.

En totes les taules de festa al costat dels plats i copes es veuen mòbils que no deixen de funcionar, sigui Nadal o Cap d'Any.

Recordo que quan la tecnologia mòbil no era massiva ( fa uns 12 anys) les celebracions eren vibrants, la música i la gresca la nit de fi d'any començaven immediatament de les campanades i hi participava tothom. Ara no; ara primer el mòbil i després la festa.

La nostra dependència a la comunicació immediata comença a ser malaltissa, no tenir el mòbil a l'abast comporta molts cops una angoixa important; si no estas localitzable, estas perdut.

Em trobo sovint amb persones que mentre estan a la meva consulta reben trucades de familiars que volen saber que els hi he dit, ..... i abans d'acabar la consulta!!!

El mòbil és la icona del segle XXI. Més potent, mésràpid, amb més aplicacions.... Si no en tens no existeixes. Fins i tot cada cop els nens i nenes el tenen més aviat.

Seriem capaços de fer callar els mòbils durant 24 hores? Segur que no ens passaria res dolent.